RaketBoring (persingen)

Het kenmerk van de pneumatische boortechniek is dat de leiding door middel van een horizontaal “heiblok” wordt doorgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een bodempersraket. De raket kan de leiding voor zich uit in de grond heien of achter zich aan trekken. De raket bestaat uit een stalen cilinder in de vorm van een torpedo waarin een pneumatisch beweegbare zuiger past. De zuiger slaat met een kracht tegen een aambeeld voorin de cilinder. Door de stootkracht van de zuiger tegen de cilinder schiet de raket een stukje naar voren. De zuiger wordt vervolgens weer naar achteren bewogen en het proces herhaalt zich. Tijdens de achterwaartse beweging van de zuiger blijft de raket op zijn plaats door de wrijving tussen de grond en de cilinder. De pneumatische boortechniek is een niet-bestuurbare methode en tamelijk gevoelig voor afwijkingen.

Deze vorm van persen wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van mantelbuizen onder wegen door.

Soloraketboring

Raketboringen door grondverdringing gebeurt al meer dan 30 jaar volgens een bepaald systeem om ondergronds kabels en leidingen aan te leggen. Met een pneumatisch aangedreven bodemraket wordt ondergronds de grond opzij gedrukt en een holle ruimte gemaakt, waarin leidingen, bij voorkeur zonder mof, korte- of lange kunststof buizen (PE, PVC of HDPE) . Ook kabels kunnen, afhankelijk van de grondsoort, direct mee- of achteraf ingetrokken worden. Zo kunnen zonder hak, breek- of graafwerkzaamheden wegen en spoorlijnen worden gekruist, huisaansluitingen worden gemaakt, verankeringen aangebracht of onder hindernissen door ter ondersteuning van andere voorzieningen
.

 

 

F.Dezign copyright 2009