De firma M. de Groot B.V. bestaat sinds 1983. De firma houdt zich bezig met uitvoeren van grondwerk voor publieke en particuliere werken. Haar specialiteiten zijn:

- het graven van sleuven;

- het leggen van kabels, hoog en laag;

- het leggen van leidingen;

- persen van mantelbuizen onder de grond;

- fundaties bouwen, masten ophijsen en plaatsen;

- straatwerk

Een toepassing voor deze verrichtingen zijn b.v. verkeersregelinstalatie (VRI), verkeersaanduidingen op snelwegen, parkeerplaatsen. Daarnaast worden ook machines, voornamelijk minigravers verhuurd, meestal inclusief machinist, zie verhuur.

Haar klantenkring bestaat in hoofdzaak uit grote aannemersbedrijven zoals VTN (BAM NBM), Infraspecials, maar ook particulieren kunnen klant zijn.

Vakmanschap en ervaring staan er borg voor dat goede praktische adviezen gegeven worden bij de uitvoering van de kundigheden van M. de Groot B.V.

Door de zorgvuldige selectie bij indiensttreding van vaklieden voor de grondwerkzaamheden worden uitstekende en nauwkeurig in kaart gebrachte werken afgeleverd en wordt een optimale dienstverlening bij storingen geboden.

 

F.Dezign copyright 2009